èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Posicionament Internacional en cercadors

Fés créixer el teu mercat i obre les portes al mercat internacional sense gran esforç.

Posicionament Internacional en cercadors

Actualment, la posició que ocupa la nostra pagina web en el rànquing de resultats que ens proporcionen els cercadors a Internet està relacionada amb el nombre de visites que aquesta rep.
Així doncs, les tècniques desenvolupades per millorar en aquest rànquing han esdevingut tota una tàctica comercial de enorme importància. Però, que passa quan la nostre empresa te presència a diferents països? Hi ha diferents estratègies a seguir.

Estratègies d'optimització de llocs web per a cercadors a nivell internacional.

Què passa amb tota la confiança i reputació que havíem pogut construir al voltant del nostre lloc web principal? ¿S'ha de partir de zero en llançar una nova pàgina web en un nou mercat?

És millor tenir un lloc web en cada un dels mercats que ens interessa, o un sol nom de domini que abasta a tots els mercats que volem tocar?

En termes generals, una política de SEO internacional es pot dur a terme amb una d'aquestes estratègies:

 1. Subcarpetes per idioma, sota un sol nom de domini i re direccions 301 des de dominis territorials
 2. Subcarpetes per idioma, sota un sol nom de domini i dominis territorials amb microsites
 3. Subdomini per idioma, llocs web independents
 4. Nom de domini diferent per cada idioma i/o país, llocs web independents

1. Subcarpetes, amb un sol nom de domini

Unes subcarpetes, amb un sol nom de domini (www.elseulloc.com/es/; www.elseulloc.com/fr/)

Si el lloc principal és reconegut, té notorietat i genera confiança, i sobretot si no té un negoci amb unes oficines locals a cada país, és una de les dues opcions per la qual es podria inclinar.

L'estratègia gira al voltant dels següents principis:

1. Allotjar tot el seu lloc en un domini genèric (normalment www.elseulloc.com). Així, ha de mantenir la confiança i la notorietat que ha pogut crear fins ara.

2. Utilitzar subcarpetes independents (per exemple, www.elseulloc.com/es/) per a cada idioma, o per a cada regió de destinació. Això garanteix que el contingut d'un idioma específic estigui en la seva pròpia subcarpeta, la qual cosa permet evitar els continguts duplicats castigats pels cercadors.

El concepte darrere d'aquesta estratègia és que, encara que no sigui la política més efectiva (el seu lloc no té un nom de domini per país ni està allotjat al país al qual està apuntant), la força del lloc web ve a compensar-ho. Aquesta política de SEO a nivell internacional té també que d'estar en línia amb la pròpia estratègia de l'empresa.

Sense oficines locals, li podria resultar difícil mantenir i actualitzar un lloc web independent a cada país, així com realitzar campanyes de link building. D'aquesta manera, la seva empresa gestiona el tema del SEO de manera global, incloent-hi els diferents idiomes, i qualsevol vincle entrant beneficia el conjunt del seu lloc.

Recomanacions per a aquesta estratègia:

 • Utilitzar Google Webmaster Tools per registrar les seves subcarpetes com a comptes individuals i utilitzar l'eina de geolocalització de Webmaster Tools per a establir la ubicació geogràfica de cada una de les subcarpetes.
 • Recordar-se de comprar el domini en els països del seu interès en la mesura del possible, i fer una re direcció 301 cap al lloc principal, en lloc d'allotjar un contingut únic a cada país. Aquesta estratègia està molt adaptada a la majoria de les pimes.

Inconvenients d'aquesta estratègia:

 • No permet la geolocalització del nom de domini per idioma, el que pot dificultar la indexació a cada país.

2. Subcarpetes per idioma, sota un sol nom de domini i dominis territorials amb microsites

Desenvolupar versions del seu lloc web en molts idiomes diferents, sobretot abans de conèixer el potencial de cada mercat, pot suposar una inversió excessiva. La recomanació aquí és desenvolupar almenys una versió completa del seu lloc web en anglès i/o amb d’altres idiomes i un microsite o versió reduïda del seu lloc web, potser només compost per la pàgina d'inici, capçaleres de secció i informació de contacte, en cadascun dels idiomes en què vol sondejar el mercat potencial que pot haver-hi.

Aquests microsites li serviran per posicionar almenys en els termes més importants relacionats amb el seu sector en els cercadors de cada país. Posteriorment, mesurar del trànsit que rep cada un d'aquests microsites li permetrà decidir per quins idiomes o mercats la inversió d'una localització completa de continguts podria resultar rendible i per quines no.

Les visites internacionals que arribaran a cada un d'aquests microsites, en cert punt de navegació, serien transferides a una de les versions principals (anglès o espanyol, per exemple) fins al moment en què es considerés suficient el potencial del trànsit rebut com per desenvolupar tot el lloc web en aquest idioma. L'anàlisi de tràfic d'aquestes visites, a més, ens oferirà una informació molt valuosa sobre els cercadors i termes de recerca emprats per l'audiència d'un cert país, seccions més visitades, etc. Tot això ens pot servir d'ajuda per a desenvolupar la versió completa del lloc web en aquest idioma.

3. Un subdomini per idioma

Un subdomini per idioma (es.elseulloc.com; fr.elseulloc.com; es.elseulloc.com ...)

És l'estratègia més utilitzada a la web. És molt similar a Estratègia 1, però té més avantatges:

 • Permet la geolocalització per IP per a cada subdomini
 • Conserva la identitat del lloc.
 • Permet fer back links entre les diferents subdominis.
 • Permet que els cercadors referen ciïn bé cada idioma

Inconvenients

 • Cal crear uns llocs web independents
 • Cada subdomini ha d'estar indexat de manera independent, el que genera un treball addicional.

4. Nom de domini diferent per cada idioma

Un nom de domini diferent per cada idioma (www.elseulloc.fr; www.elseulloc.com; www.elseulloc.es)

Si la seva política de negoci implica tenir una presència més pronunciada en cadascun dels països als quals està apuntant, el més probable és que aquesta estratègia seria més adaptada per a la seva empresa. Els seus principis fonamentals són:

 1. Cal crear uns llocs web independents amb noms de domini en cada mercat (per exemple, www.elseulloc.co.uk, www.elseulloc.es). Això permet treballar amb més autonomia a nivell local, sent més àgil i flexible, per poder ser reactiu. A més, els cercadors prefereixen aquesta estratègia, la qual cosa repercuteix en el rànquing del seu lloc.
 2. Es pot crear un contingut únic per a cada lloc. Es pot també simplement traduir el contingut. D'aquesta manera, el lloc web s'adapta millor a les tendències / peculiaritats regionals.

El concepte darrere d'aquesta estratègia rau a crear el lloc més eficaç i millor optimitzat per a cada regió o país. D'alguna manera, li treu protagonisme al lloc principal de la marca (un lloc del tipus www.lasevaenpresa.com, per exemple), però això es veu compensat per l'avantatge de tenir un enfocament local. És interessant recolzar-se en un equip local per crear relacions amb les xarxes nacionals de cada país, i per fomentar la creació de vincles en el mercat al qual apunta.

Avantatges per a aquesta estratègia:

 • Pot haver vincles cap als altres llocs de la seva empresa, però cal fer-ho de manera moderada.
 • Els beneficis d'aquesta estratègia van més enllà del SEO - per exemple en el cas d'un lloc de comerç electrònic, pensi en els avantatges de fer proves en cada mercat per millorar les taxes de conversió dels seus clients potencials, tenint en compte els diferents comportaments de compra.

Inconvenients:

 • Els dominis no es beneficien del nombre de visites dels altres dominis
 • El preu:
  • comprar els noms d'àmbits .en, .fr, .com, .es, .it, .ca, .be .... Pot arribar a un preu una mica alt
  • Cal crear uns llocs web independents
 • Cada domini ha d'estar indexat de manera independent, el que genera un treball addicional.

Descripció del servei

Accions a dur a terme per al posicionament:

 • Adaptació desenvolupament a l’estratègia de SEO Internacional adient
 • Optimització de:
  • paraules clau
  • textos i continguts en general
  • de les pàgines de destinació (landing pages)
  • l’estructura de Continguts
 • Optimització del codi per millorar la indexabilitat en els cercadors. Per convertir la web en un lloc 'amigable' per als robots dels cercadors.
  • Conversió de les URL en cadenes semàntiques úniques per a cada continguts.
  • Personalització de les meta etiquetes de cada pàgina: Title, description, keywords...
  • Personalització de etiquetes Alt a les imatges
  • Programació regular i automàtica de la generació i publicació del fitxer sitemap.xml. (xmlsitemap)
  • Definició d’etiquetes de jerarquia Hn en el contingut. Reserva de la etiqueta H1 per a l’encapçalament de primer nivell de la pagina
  • Revisió del codi per validar amb W3C.
  • Creació i publicació de robots.txt definint les restriccions.
 • Construcció d’enllaços externs per a augmentar la popularitat de la seva web (Link building).
 • Alta en cercadors i directoris amb afinitat temàtica
 • Gestió des de Webmaster Tools de Google
 • Seguiment i anàlisi (mensual) de les estadístiques de visites mitjançant Google Analytics.
 • Propostes de millora i d’optimització