èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Millorar posicionament a Google

POSICIONAMENT EN CERCADORS

Com millorar el posicionament de la teva pàgina web a Google

Actualment , la posició que ocupa la nostra pagina web en el rànquing de resultats que ens proporcionen els cercadors a Internet està relacionada amb el nombre de visites que aquesta rep. Així doncs, les tècniques desenvolupades per millorar en aquest rànquing han esdevingut tota una tàctica comercial de enorme importància.

L'optimització per a motors de cerca (SEO, de l'anglès Search engine optimization) és un procés amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat d'una pàgina web als motors de cerca, millorant-ne la posició a la pàgina de resultats, de manera “orgànica”, és a dir sense pagar-li diners al cercador per tenir accés a una posició destacada en els resultats.

La tasca d'optimitzar l'estructura d'una web i el contingut de la mateixa, així com la utilització de diverses tècniques amb l'objectiu d'aparèixer en les primeres posicions dels resultats dels cercadors (quan un usuari busca per una determinada paraula clau o keyword), és coneguda amb les sigles SEO, (Search engine optimization)  traduït aquí com: 'Optimitzador de motors de cerca'.

L’objectiu és augmentar la presència i posicionament de la pàgina web en el cercadors, per a generar tràfic (visites) qualificat i amb afinitat amb el continguts del lloc web  per poder augmentar les oportunitats de Negoci (i les posteriors conversions en Vendes). Alhora aconseguir una major visibilitat de la marca i la empresa (branding).

Principals factors dels que depèn el posicionament:

 1. La facilitat amb la que els robots dels cercadors poden navegar per la totalitat de les pagines del lloc web. Per tant te molt a veure amb com es mostren aquests continguts (Indexabilitat).
 2. La coincidència dels continguts del web amb el que els usuaris estan buscant. Es a dir, entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web.
 3. És molt important tenir en compte el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "X" dins d’una pagina web (Rellevància).
 4. La importància que els Cercadors li adjudiquen a la pàgina web a partir del nombre de enllaços externs que hi apunten, i la qualitat i la idoneïtat dels mateixos (Popularitat).

Una anàlisi previ d’aquests factors ens permet determinar com millorar el posicionament de la teva pàgina web per a continuació portar a terme les accions corresponents. Llavors fer-ne un anàlisi periòdic de les estadístiques de visites i definir noves accions de millora

Objectius del posicionament:

 1. Augment el nivell de indexabilitat, rellevància i popularitat del web.
 2. Determinar i augmentar la conversió de visites al web en leads (oportunitats de negoci).

Descripció del servei

Accions a dur a terme per al posicionament:

 • Anàlisi de paraules clau
 • Optimització de:
  • textos i continguts en general
  • de les pàgines de destinació (landing pages)
  • l’estructura de Continguts
 • Optimització del codi per millorar la indexabilitat en els cercadors. Per convertir la web en un lloc 'amigable' per als robots dels cercadors.
  • Conversió de les URL en cadenes semàntiques úniques per a cada continguts.
  • Personalització de les meta etiquetes de cada pàgina: Title, description, keywords...
  • Personalització de etiquetes Alt a les imatges
  • Programació regular i automàtica de la generació i publicació del fitxer sitemap.xml. (xmlsitemap).
  • Definició d’etiquetes de jerarquia Hn en el contingut. Reserva de la etiqueta H1 per a l’encapçalament de primer nivell de la pagina
  • Revisió del codi per validar amb W3C.
  • Creació i publicació de robots.txt definint les restriccions.
 • Construcció d’enllaços externs per a augmentar la popularitat de la seva web (Link building).
 • Alta en cercadors i directoris amb afinitat temàtica
 • Gestió des de WebmasterTools de Google
 • Seguiment i anàlisi i (mensual) de les estadístiques de visites mitjançant Google Analytics.
 • Propostes de millora i d’optimització.