èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Reputació Corporativa Online

El terme de Reputació Corporativa fa molts anys que s'utilitza en el món empresarial per definir la valoració, el prestigi o els judicis de valor que exerceixen els públics cap a una empresa, marca o producte.

Construir una alta reputació corporativa aporta una gran riquesa a l'empresa, ja que li aporta un avantatge competitiu davant dels seus competidors. Quin competidor pot imitar el valor que el nostre públic dóna a la nostra empresa? Parlem, per tant, d'una percepció, d'un intangible, del prestigi de la nostra marca.

La reputació es refereix a tota la nostra empresa, en la seva globalitat. Quines relacions tenim amb els treballadors, el seu benestar a l'empresa, quina és la responsabilitat social de la companyia, el codi ètic. Però el més important són els nostres productes i la seva relació amb els usuaris: la qualitat, el grau de satisfacció de les seves necessitats, l'atenció al client, ... Per tot això, és molt important que el missatge que transmetem sigui coherent i representi la nostra empresa en el seu conjunt.

 

Quan parlem de Reputació Corporativa Online ens referim a la gestió de la reputació a través d'una eina tan valuosa com és INTERNET, que ens aporta grans avantatges per a la gestió de la reputació:

o   Facilita el diàleg entre l'empresa i el consumidor, mostrant les opinions dels usuaris a la companyia i permetent que l'empresa actuï en conseqüència propiciant l'augment el prestigi de la marca.

o   Facilita la transparència de l'empresa, donant una major confiança al consumidor.

o   Facilita la recomanació dels productes a través dels comentaris i participació en les xarxes socials.

o   Facilita l'accés a aquesta informació a empreses petites que, sense internet, no podrien conèixer les opinions dels seus usuaris sense augmentar considerablement els seus pressupostos.

 

Una campanya de reputació corporativa online ofereix l'oportunitat de monitoritzar de què s'està parlant i poder incidir en aquelles opinions negatives que desmilloren la nostra reputació. Els seus principals objectius són:

 1.       Identificar i mesurar les opinions a la xarxa sobre la nostra empresa, marca, serveis, productes.

 2.       Minimitzar la visualització de les opinions negatives sobre la marca als cercadors i xarxes socials.

 3.       Millora de la reputació en línia de la companyia a través de la inclusió de continguts positius sobre la marca.

 

Per a una bona gestió de la Reputació Corporativa Online és bàsic mantenir el que s'anomena ESCOLTA ACTIVA. No només hem d'escoltar, sinó que també hem d'analitzar les valoracions que els públics realitzen. Hem de comprendre quines són les seves espectatives, què pensen. I no només hem d'escoltar el nostre target, també hem d'escoltar l'entorn, la competència. Per fer-ho, és important utilitzar diferents eines de monitorització, per poder captar informació de forma contínua i immediata.

Hem de tenir molt present que un mal ús de la comunicació pot resultar molt negatiu per a la reputació de l'empresa i per aquest motiu és molt important analitzar correctament la informació i actuar de forma immediata i coherent.

Una bona anàlisi de la informació ens permetrà millorar la nostra estratègia i adaptar-nos a les necessitats dels clients, augmentant la seva satisfacció i provocant un creixement de la reputació de la nostra empresa.

Reputación Corporativa Online