èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Llei sobre Protecció de Dades de caràcter personal

 

Llei sobre Protecció de Dades de caràcter personal - LOPD. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre estableix que totes les empreses, professionals i col · lectius (com ONG, associacions, etc.) Que disposin de fitxers contenint dades de caràcter personal han d'estar donats d'alta davant l'Agència de Protecció de Dades.
 • Obligacions Legals de la Normativa de Protecció de Dades
  • Inscripció dels fitxers en el Registre General de la Protecció de Dades. Article 26 LOPD. Articles. 5 i 6 R.D 1332/1994, de 20 de juny.
  • Redacció del document de seguretat. "El responsable del fitxer elaborarà i implantarà la normativa de seguretat mitjançant un document de seguretat d'obligat compliment per al personal amb accés a les dades automatitzades de caràcter personal i als sistemes d'informació" RD 994/1999, de 11 de juny.
  • Auditoria. Article 17 R.D. 994/1999, de 11 de juny.
  • Redacció de clàusules de protecció de dades. Article 5 LOPD.
  • Altres mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades objecte de tractament. Articles 9 i 10 LOPD i RD 994/1999, de 11 de juny.
  • Redacció dels contractes, formularis i clàusules necessàries per a la recollida de dades, els tractaments per tercers i les cessions o comunicacions de dades.