èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Disseny i característiques Web

Disseny web

La interfície web és el conjunt resultant d'una combinació d'elements:
 
  1. Usabilitat: la capacitat del "sistema": de FACILITAR, d'una manera senzilla i eficient, el seu ús per part de l'usuari.
  2. L'arquitectura de la informació: disciplina que comprèn els sistemes d'organització i estructuració dels continguts, els sistemes de retolat o etiquetatge d'aquests, i els sistemes de recuperació d'informació i navegació a través del lloc web.
  3. Disseny de la informació (i / o disseny gràfic): que no només pretén fer atractiva aquesta interfície sinó que determina com es presenta la informació rellevant i complexa per optimitzar la seva comprensió per part del receptor (usuari). Té com a objectiu establir una clara jerarquia entre els elements que formen la pàgina i ressaltar centres d'especial interès informatiu. Factors que permeten optimitzar la comprensió de la informació.
 
Aquests elements determinen, finalment, el triomf o fracàs d'un lloc web, perquè són els que més valora l'usuari final, i l'usuari és qui decideix i jutja.
 

Principals característiques que ha de tenir un lloc web

  1. Usabilitat: facilitat d'ús i de navegació per part dels usuaris per aconseguir determinats objectius de forma eficient i satisfactòria (simplicitat i rapidesa).
  2. Indexabilitat: facilitar el posicionament i el càlcul de la rellevància del lloc web per part dels cercadors.
  3. Sociabilitat: permetre i facilitar la integració, interrelació i / o difusió seus continguts a través de les xarxes socials.
  4. Accessibilitat: pensades per a persones amb discapacitats, o amb poca experiència o per dificultats d'accés i ús degudes a limitacions de l'equipament (maquinari i programari) o el context d'ús. (Consultar apartat accessibilitat per més informació).
  5. Compatibilitat: S'inclou per defecte la compatibilitat amb els navegadors més populars actuals (Firefox, Explorer, Chrome i Safari) i plataformes de maquinari, sistemes operatius i velocitats de connexió amb diferents terminals. Opcionalment si així s'indica comprenen també l'adaptabilitat a les diferents resolucions de monitor, i dispositius mòbils.