èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Cost per Clic (CPC)

És un mètode usat per mesurar els costos d’una campanya publicitària online. El CPC és l’import que paga un anunciant al motor de cerca al que té contractat l’anunci cada vegada que l’usuari s’interessa en l’anunci fent-li un clic. En el Cost per Clic, l’anunciant no paga en funció de l’audiència que veu un anunci, sinó en funció dels clics que reb aquesta publicitat.

 

Un clar exemple és Google Adwords, servei de pagament de Google que permet que els negocis o les pàgines web s’hi publicitin. Es paga a Google en funció de cada clic que fan els interessats en l’anunci. En aquest cas no hi ha un cost per clic uniforme, ja que depèn de les paraules clau amb les que l’anunciant es vol mostrar (les paraules més populars són més cares que les que no utilitza ningú). La metodologia d’obtenció d’aquest cos consisteix en un sistema de licitacions. Es crea un anunci, s’escullen unes paraules claus amb les que volem relacionar el nostre anunci i es fixa la quantitat determidada que es vol pagar per cada clic. L’empresa que més alta faci la licitació serà la que mostri el seu anunci en millor posició.

 

A part de la licitació, per fixar el CPC i la ubicació de l’enllaç patrocinat en el cercador, també comptaran com a variables, la combinació del percentage de clics previstos, la rellevància de l’anunci i l’experinècia de la pàgina de destí. Quant més popular sigui l’anunci, més alt estarà en els enllaços patrocinats i més econòmica la relació amb les paraules clau.

En aquest tipus de campanyes, els anunciants poden establir el pressupost, l’import màxim diari que estàn disposats a pagar per clic i per dia. De manera que, arribat a un import màxim diari, l’anunci desapareix del cercador fins l’endemà.

 

L’avantatge que ofereix aquest model als anunciants és que es paga només per aquelles intereseccions d’usuaris que ja estàn interessats en el producte o servei. A més, qualsevol empresa, gran o petita, pot utilitzar aquest model de publicitat ja que la inversió a fer la decideix cadascú en funció de les seves necessitats i pressupostos.

Cost per Clic