èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

És un dels suports publicitaris més utilitzats a Internet. Consisteix en introduir una peça gràfica en una pàgina per atreure trànsit cap a la qual ens interessa. El cost d'un banner es pot mesurar de dues maneres diferents, bé pel nombre d'impressions de l'anunci a la pàgina determinada o bé el cost acordat per cada clic fet per usuaris sobre el nostre anunci.