èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Taxa de Rebote (Bounce Rate)

La Taxa de Rebot o Bounce Rate és la quantitat d'abandonaments que pateix un lloc web per part dels usuaris, al poc temps d'haver entrat en ell, sense haver-se mogut de la pàgina d'entrada, ni interactuat, ni haver buscat contingut. Google entén com Rebot quan un usuari entra en una pàgina web i surt sense fer cap clic, ni navegar-hi.

Els motius pels quals un lloc web pot tenir una alta taxa de Rebot poden ser diversos. Els més habituals són:

  • Disseny poc atractiu. A tots ens agrada entrar en un web que sigui agradable a la vista, atractiu i actual. I no només això, si a més hi accedim des del nostre smartphone o la nostra tableta, voldrem que el seu disseny estigui adaptat a aquests dispositius mòbils, que sigui responsive. Aquesta és una causa habitual de la taxa de rebot, tot i que cada vegada són més les empreses que estan adaptant els seus webs a aquests dispositius, sobretot des que Google ha incorporat el disseny responsive de les webs com a criteri de posicionament en les cerques.
  • Falta d'interès pel contingut mostrat. També és usual que la pàgina web no estigui ben concebuda, que l'usuari que entra en ella no trobi allò que a priori li interessava. El contingut que apareix a la web ha de ser clar i fàcil de trobar.
  • Velocitat de càrrega. Com més augmenta el temps d'espera en la descàrrega d'un web, més augmenta la taxa de rebot. Hem de tenir en compte que els usuaris no esperen més de 5 o 10 segons a que la pàgina es carregui. Passat aquest temps abandonen l'intent.
  • Usabilitat. Hem de tenir una pàgina d'inici ben preparada i dissenyada perquè l'usuari pugui navegar pel web de forma còmoda i intuïtiva. Però no només hem de facilitar la navegació a la nostra pàgina d'inici. La pàgina d'entrada a la web no ha de ser necessàriament la pàgina d'inici. A través de la recerca orgànica, els internautes poden arribar a qualsevol pàgina del nostre web i, per això, hem de facilitar la navegació per qualsevol de les pàgines del nostre web.
  • Lloc web d'una sola pàgina. La taxa de rebot no sempre és un problema. Els webs d'una sola pàgina, com les landing pages, no permeten navegar i, per tant, generen taxes de rebot. Un altre cas seria quan un usuari entra en un article d'un bloc. El més habitual és que entri, llegeixi i marxi. No interacciona. En aquest cas, hauríem de buscar la interacció de l'usuari provocant la navegació per la pàgina després de la lectura per no perdre possibles conversions.

Taxa de Rebot (Bounce Rate)