èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Els cercadors ordenen els resultats d’una cerca en funció de la seva rellevància. I determinen aquesta rellevància fent una valoració dels continguts, el codi i els diferents elements que composen cada pagina web.
Els cercadors valoren centenars de aspectes a l’hora de calcular la rellevància, la majoria dels quals tenen a veure amb el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "x" dins d’una pagina web per a una cerca determinada:

  • Contingut de qualitat i original que contingui les paraules clau, amb un determinat nivell de freqüència i densitat però SEMPRE redactats amb un llenguatge natural i amb sentit.
  • Pagines Web amb un títol únic, que inclogui les paraules claus especifiques relacionades amb el contingut de la pagina
  • Pagines web amb una descripció única que inclogui les paraules clau i que guardin relació amb el títol i el contingut de la pagina
  • Que les paraules clau estiguin també inlcoses, en el text dels enllaços, en els encapçalaments de paràgrafs, en el text en format destacat (negreta, cursiva, etc), en els atributs alt i title de les imatges, etc

No s’ha d’oblidar, però, que la rellevància te ha veure, primer de tot,  amb la concordança entre el terme de cerca sol•licitat pels usuaris en els cercadors i les paraules o conceptes clau presents en els continguts i el codi de la pagina web. D’aquí la importància de seleccionar correctament les paraules clau a emprar en el nostre site.

Rellevància