èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Públic Objectiu o Target

El Públic Objectiu o Target són aquells clients potencials que volem que consumeixin els nostres productes o contractin els nostres serveis. És aquell grup de persones o empreses tipus que una companyia ha de prendre com a referència a l’hora d’elaborar les seves estratègies de màrqueting.

Per elaborar un pla de negoci, una campanya de publicitat o una estratègia de màrqueting, és bàsic conèixer al màxim el perfil del públic objectiu de la nostra empresa. Qui compra el nostre producte, quina és la seva conducta, quines necessitats té, establir els trets demogràfics, ... Totes aquestes preguntes són les que ens hem de fer per poder tenir èxit en la nostra iniciativa empresarial i poder posicionar el nostre producte o servei favorablement davant de la nostra competència. Si coneixem el nostre públic objectiu dirigirem les nostres estratègies a aquelles persones o empreses que realment els interessen els nostres productes o serveis i, d'aquesta manera, serà més clar el camí cap a la consecució dels objectius marcats.

No hem de confondre consumidor potencial amb públic objectiu. Moltes vegades el consumidor d'un producte o servei no és qui l'adquireix. Sovint hem de dirigir les nostres campanyes a prescriptors o compradors que no consumiran personalment el producte. Per exemple, si la nostra empresa és fabricant de llet per a nadons, no podem enfocar la nostra estratègia a ells, els nadons. Hem de pensar en les mares (compradores), o bé, en els pediatres (prescriptors).

Un altre aspecte a tenir en compte és l'evolució del públic objectiu. Els gustos de les persones canvien, igual que les seves necessitats i tendències. Aquelles empreses que siguin capaces d'analitzar contínuament aquestes variables i els canvis que produeixen, seran aquelles que sabran avançar-se a les necessitats del seu públic objectiu i, per tant, a deixar enrere a la competència.

No només és important el que diem sinó a qui ho diem. El missatge ha d'arribar a les persones o empreses potencials de consumir o comprar el nostre producte o servei i, si no les coneixem, fàcilment haurem malgastat el pressupost invertit i un temps valuós.

Públic Objectiu o Target