èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

La prominència de la paraula clau mesura la seva importància d'acord amb la proximitat d'aquesta al principi de l'àrea analitzada de la pàgina. Com més a prop estigui la paraula clau en el principi del títol o sobre del text visible de la pàgina es considera més important que les altres paraules.

  • La prominència és un quocient que es calcula de forma independent per a cada àrea important de la pàgina, com: títol, metatags, etiquetes de encapçalament (H1, H2, H3... H6), text visible, en els atributs ALT i TITLE de las imatges, etc
  • Per fer el càlcul es tenen en compte els següents factors:
    • Posicions de la paraula clau en l'àrea
    • Nombre de paraules en la frase clau
    • Nombre total de paraules en l'àrea