èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

La popularitat és la importància que els Cercadors li adjudiquen a la pàgina web a partir del nombre de enllaços externs que hi apunten. Aquests són factors externs (off page) que es poden emprar per atribuir valor o credibilitat  a una pagina web: com més important és, més pàgines la recomanen. És el que s’anomena : link popularity , enllaços entrants (inbound links), inlinks, backlinks, etc
Alhora, cadascun d'aquests enllaços te un valor diferent en funció de la importància (o popularitat) de la pagina en la que es troben. Els millors enllaços són els que es basen en la qualitat, la afinitat  del contingut, i la “reputació” del lloc.