èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

La indexabilitat és la facilitat (accessibilitat) de rastreig i catalogació que un lloc o pàgina web ofereix als robots dels cercadors

Es considera que un lloc web és indexable (o que té una bona indexabilitat) quan els robots (o aranyes) dels cercadors poden:

  1. Trobar el lloc web. Aquest poden arribar a totes les pagines que formen el lloc web
  2. Rastrejar la totalitat del seu contingut: el text, les imatges, vídeos, animacions, documents enllaçats, etc.
  3. Classificar (catalogar) en conceptes o categories de cerca per les quals el lloc web o una pàgina en concret seria un resultat pertinent amb un nivell de rellevància superior a la competència (altres pàgines web que volen posicionar-se en la mateixa categories de recerques)

És una característica que pot potenciar mitjançant la utilització de tècniques d'optimització del codi

Pel que fa a la indexibilitat, l'objectiu de tot lloc web és aconseguir una indexació completa, ja que implica la inclusió de tota l'estructura, totes les pàgines i continguts que la componen, a la base de dades del cercador.

Indexabilitat