èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Densitat de paraules clau

La densitat de paraules clau és un dels factors que tenen en compte els cercadors per ordenar els resultats d'una recerca. La densitat de paraules clau és el percentatge de vegades que es repeteix una paraula o frase clau en el total de paraules que componen un text. Per exemple, en un text de 100 paraules, si una paraula es repeteix 5 vegades, la seva densitat serà del 5%.

El concepte de densitat d'una paraula fa referència al nombre de vegades que aquesta apareix dins d'un text específic, donant com a resultat una major importància de la paraula respecte a la resta del contingut de la pàgina.

També és important la ubicació de la paraula a la pàgina. Per exemple, les paraules que estan en el títol de la pàgina són considerades més importants. També seran tractades especialment paraules situades en els encapçalaments (H1, ..., H6) o com a text dels enllaços.

El el procés d'optimitzacio per al posicionament en cercadors... Quin és el percentatge ideal de densitat de paraules clau?

En principi, com més densitat tingui una paraula en una pàgina web, més rellevant pot ser per al cercador i per tant millor posició pot ocupar quan es busca per aquest criteri. No obstant això, sempre cal evitar els excessos, ja que els cercadors poden interpretar-ho com un engany i ho poden penalitzar.

Hi ha diverses opinions sobre quin és el percentatge ideal de paraules clau per contingut. N'hi ha que afirmen que l'ideal està entre el 1,5% i el 3,5%, altres que per Google el màxim aconsellable està en el 3%, mentre que per Yahoo i Bing a l'entorn del 5%. Si bé hi ha més d'una opinió, totes oscil•len en xifres d'entre 3 i 5% com a màxim.

És important no superar massa aquests índex, ja que podria ocórrer que el nostre contingut fos considerat spam, de manera que tota la feina seria desaprofitada.

Densitat de Paraules Clau