èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

CRO (Conversion Rate Optimization)

En el marketing digital (Internet Marketing) l'optimització de la conversió o l'optimització de la ràtio de conversió, és el mètode per crear una experiència per a un visitant del lloc web o pàgina d'aterratge amb l'objectiu d'augmentar el percentatge de visitants que es converteixen en clients. També es coneix comunament com CRO.

Què és una conversió

Una conversió és l'acció específica que pretenem que el visitant del lloc web faci en una determinada pàgina, com ara: comprar, descarregar un arxiu, registrar-se, subscriure’s, “consumir “ un determinat contingut, trucar per telèfon, etc. ; sempre que sigui rellevant i tingui una concordança clara i directa amb els objectius de la nostra activitat. Cada empresa o professional defineix "conversió" d'acord amb els objectius que s'hagi fixat.

S'utilitza el terme "conversió" simplement perquè fa referència a l'instant en què un usuari es "converteix" en una altra cosa: en un client, un subscriptor, un lead, etc...

Una taxa de conversió es defineix com el percentatge de visitants que completen un objectiu (segons el que estableix el responsable del lloc), respecte del total de visitants del lloc web.

CRO  (Conversion Rate Optimitzation)

Procés d’optimització de la conversió:

1.  Identificar el problema: a través de l’analítica web identifiquem  el problema o indicador que cal optimitzar (una taxa de rebot alt, abandonament de la cistella de compra, una taxa de conversió baixa, una fuga en l’embut de conversió...)

2. Analitzar i comprendre el problema: l’analítica web ens permet identificar un problema. Però cal entendre el per que passa i quin és el seu abast. Pot no ser un simple problema d’usabilitat. Una taxa de rebot alt podria ser un indicador de manca de confiança degut a les característiques del producte, la seva incorrecte descripció o presentació, una errònia taxonomia (o classificació), etc...

3. Plantejament d'hipòtesis: cal analitzar tota aquesta informació i plantejar una hipòtesi de treball, basada en les dades, en l’experiència i coneixement del propi client i les seves necessitats. Algunes hipòtesis d’exemple, una taxa de rebot alt es pot deure: a l’ús de keywords ambigües en la denominació o descripció del producte, el producte no satisfà les expectatives, etc. En una fase posterior  es posarà a prova aquesta hipòtesi.

4. Proposta de Solucions i Tests: Les propostes en aquesta fase marcaran l’èxit o fracàs del procés de millora. Cal determinar si la intervenció ha de ser sobre un element de la pagina (un text, una imatge, un segell de garantia, un camp d’un formulari), una comunicació amb el client, una funcionalitat nova, o fins hi tot el replantejament de tot un procés

És el pas previ al test, que caldrà que sigui definit metòdicament: Objectius, indicadors de seguiment, variacions, seqüencia temporal

5. Anàlisi dels resultats: són les conclusions finals, i la presa de decisions.  La presa de decisions s’ha de fer a partir dels resultats del indicadors de seguiment de cadascuna de les variacions.

6. Procés de continuat de millora: com que es tracta d’un procés de millora continua, cal, arribats a aquest punt iniciar de nou el procés d’identificació d’altres punts de millora i reiniciar el procés.

Procés d'optimització de la conversió