èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Conversion Funnel

Conversion funnel (embut o túnel de conversió) en administració d'empreses es refereix a les diferents fases del procés de venda en el qual les oportunitats potencials de vendes són qualificades i seleccionades per convertir-les en oportunitats reals que acaben en transaccions reals.

En el món online emprem aquest terme per referir-nos a les diferents etapes que un usuari ha de realitzar en un lloc web per assolir l'objectiu principal.

El procés de compra dels ecommerce és un dels millors exemples d'embut. L'objectiu és convertir visites al llocs web en vendes. Per aconseguir-ho, s'ha de seduir al client en totes les fases consecutives del procés de compra: des de la seva primera visita al lloc web fins al moment en què formalitza la compra.

Aconseguir que l'interès de l'usuari no decaigui en cap d'aquestes fases i, per tant, que no abandoni la web i se'n vagi a la competència no és fàcil. Per això és necessari establir uns objectius en cada etapa del procés de compra, mesurar contínuament el comportament de l'usuari i testejar noves accions  (disseny, usabilitat, contingut, etc) per aconseguir un major nombre de conversions.

El procés de conversió és seqüencial i pot requerir de diverses conversions menors (micro conversions) que impliquen l'usuari (primera visita, navegació fins determinada pàgina, facilitar les dades completant un formulari de registre, facilitar el número de la targeta de crèdit, etc) .

Perquè es produeixi el procés de conversió en línia l'usuari ha de mantenir el seu interès fins al final i l'aplicació o el lloc web han de ser estables i coherents al llarg del tot el procés.

Hi ha diverses formes d’evitar que l'usuari abandoni l'embut de conversió. És el que coneixem com a optimització de la conversió o l'optimització de la ràtio de conversió (CRO: Conversion Rate Optimization) . Mètode que té la finalitat d'augmentar el percentatge de visitants que es converteixen en clients. 

Conversion Funnel - infografia