èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Suport Estratègia Digital

Objectius del servei: obtenir resultats.

Aquest servei pretén donar suport a l’estratègia de marketing online, i fer-ne el seguiment: Avaluar-ne el rendiment, detectar les possibles millores i dur a terme accions per millorar-ne els resultats.

Com funciona el servei de suport a l’estratègia digital.

El servei ofereix diferents prestacions orientades ÚNICAMENT a la definició, execució i control de la estratègia digital. Les tasques derivades d’aquest servei estan limitades al número d'hores de dedicació mensual contractades.

Fer ús d'aquestes prestacions resta "saldo" del total d'hores contractades. Periòdicament rebreu, un informe detallat de les actuacions, i especialment, dels resultat d’aquetes.

Si en qualsevol moment es supera la limitació d'hores mensual s'oferiran IGUALMENT els mateixos serveis, es regularitzaran en els mesos següents.

Actuacions que per la seva complexitat i volum de hores de dedicació estiguin fora de l’abast d’aquest servei requeriran d’un pressupost previ a la seva execució i seran objecte de facturació diferenciada.

Prestacions. Que inclou el servei :

 • Anàlisi i seguiment de la competència: de la seva estratègia de comunicació i reputació digital a Internet.
  • Anàlisi de Paraules clau: per determinar-ne el nivell de “atractivitat” i idoneïtat.
  • Anàlisi SEO: per detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors.
  • Anàlisi visibilitat en mitjans socials i la web 2.0 : detectar la presència dels seus competidors a les principals xarxes socials i en plataformes de agregació de continguts (YouTube, Slideshare, Flickr, etc).
 • Gestió reputació corporativa :
  • Seguiment de la Reputació Corporativa Online.
   • configuració d'alertes en cercadors i blocs,
   • ús de programes especialitzats de rastreig d'opinions, i
   • ús dels cercadors de les principals xarxes socials.
  • Identificació i valoració de les opinions emeses en la web sobre la marca i/o l'empresa.
  • Accions per contrarestar les opinions negatives.
 • Analítica web: seguiment i anàlisi de les dades proporcionades pels sistemes de estadístiques que ens proporcionin les plataformes seleccionades pel seguiment de les accions (analytics, Facebook Insights, Flurry Analytics, etc).
 • Informes periòdics amb interpretació de les dades.
 • Suport a l’estratègia i propostes de millora (accions i optimitzacions).
 • Desenvolupament accions de millora. Inclou :
  • Web : Intervencions orientades a obtenir resultats
  • SEO (Search engine optimization): Optimització per a motors de cerca. L’objectiu del qual és augmentar la visibilitat d'una pàgina web als cercadors, incrementant la posició a la pàgina de resultats.
  • SEM (Search Engine Marketing): Màrqueting en cercadors. Pretén promoure els llocs web mitjançant l'augment de la seva visibilitat en les pàgines de resultats dels motors de cerca mitjançant anuncis de pagament (Google Adwords)
  • SMO (Social Media Optimization): Optimització de xarxes socials. Fa referència als canvis en un lloc per tal de optimitzar-lo per que sigui més fàcil difondre a través de mitjans socials.
  • SMM (Social Media Marketing): Màrqueting en xarxes socials. Es refereix a l'ús de les xarxes socials per difondre missatges i continguts utilitzant diferents formes de màrqueting viral.