èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Seguiment i control estratègia

SEGUIMENT I CONTROL ESTRATEGIA. AVALUACIÓ RESULTATS

A través d'aquest control es pretén avaluar-ne els resultats i detectar les possibles millores i desviacions per a poder aplicar solucions i mesures correctores de forma immediata.

Aquest seguiment (mensual) es fa a través de les estadístiques que ens proporcionin les plataformes seleccionades pel seguiment de les accions que es portin a terme (Google Analytics, Flurry Analytics (apps), Facebook Insights, etc

Objectius del servei:

  • Seguiment i anàlisi de les dades proporcionades pels sistemes de estadístiques que ens proporcionin les plataformes seleccionades pel seguiment de les accions.
  • Informes mensuals amb interpretació de les dades.
  • Propostes de millora i optimitzacions.
  • Implementació de les mesures correctores corresponents.