èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Definició d’objectius

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS

Ajudem a definir els teus objectius de negocis enfocats al món online. Per exemple: augmentar les vendes, capturar contactes o clients potencials, rebre més consultes, desenvolupar reputació online, participació en mitjans socials, etc.

Definim els teus paràmetres de rendiment quantitatius. Ens centrarem en el que veritablement t’interessa: ELS RESULTATS.

Un objectiu representa també la solució desitjada d’un problema de mercat o l’explotació d’una oportunitat detectada en la fase d’anàlisi.

Els objectius constitueixen un punt central en l’elaboració del pla de màrqueting, ja que tot el que els precedeix condueix a l’establiment dels mateixos i tot el que els segueix condueix a l’assoliment d’ells. Els objectius en determinen numèricament on volem arribar i de quina forma; aquests a més han d’estar d’acord amb al pla estratègic general.

Característiques que ha de tenir dels objectius:

  • Viables : És a dir, que es puguin assolir i que estiguin formulats des d’una òptica pràctica i realista.
  • Concrets i precisos : Perfectament definibles sense equivocs. Per exemple: Captació (Obtenir visites, Incrementar el nombre de contactes, etc), Conversió (convertir visites en clients), Fidelització (de clients, d'usuaris), etc
  • Mesurables : S’han de poder definir criteris de control per al seguiment, per avaluar-ne el rendiment (KPI - Key Performance Indicators). Per exemple: nombre de visites, nombre descàrregues de determinats documents, leads, subscripcions, nombre de fans, nombre seguidors, etc

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Definició d’objectius

  • Ajudem a definir els teus objectius de negocis aplicables al món online. Per exemple: capturar contactes o clients potencials, rebre més consultes, desenvolupar reputació online, participació en mitjans socials, etc.
  • Implementació de codi de seguiment de Google Analytics.
  • Configuració d’objectius Google Analytics per al seguiment dels resultats.

Gestió, seguiment i avaluació resultats.

Inclou:

  • Seguiment i anàlisi de les dades proporcionades pels sistemes de estadístiques que ens proporcionin les plataformes seleccionades pel seguiment de les accions.
  • Informes periòdics amb interpretació de les dades.
  • Propostes de millora i optimitzacions.