èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Anàlisis comparatiu de posicionament a Google de la teva Competència

Amb aquest servei podrem conèixer exactament quin és el posicionament a Google de la teva competència i per quines paraules o conceptes clau s'està posicionant.

Principals factors dels que depèn el posicionament que analitzarem de la teva competència :

 1. La facilitat amb la que els robots dels cercadors poden navegar per la totalitat de les pagines del lloc web. Per tant te molt a veure amb com es mostren aquests continguts (Indexabilitat).
 2. La coincidència dels continguts del web amb el que els usuaris estan buscant. Es a dir, entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web. És molt important tenir en compte el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "X" dins d’una pagina web (Rellevància).
 3. La importància que els Cercadors li adjudiquen a la pàgina web a partir del nombre de enllaços externs que hi apunten i la qualitat i la idoneïtat dels mateixos (Popularitat).

Aquest anàlisi ens permet determinar com hauria de ser la teva pàgina web per a poder superar a la de la teva competència.

Amb aquest servei podrem conèixer exactament quin és el posicionament a Google de la teva competència i per quines paraules o conceptes clau s'està posicionant.

L’objectiu de l’anàlisi de la competència és, a partir de la teva identificació prèvia de la competència:

 • Analitzar la seva estratègia de posicionament a Google, inclou :
 1. Anàlisi de Paraules clau: per determinar-ne el nivell de “atractivitat” i idoneïtat.
 2. Anàlisi SEO: per detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors

Aquest anàlisi ens permet ajudar-te a determinar com hauria de ser la teva PÀGINA WEB per a poder superar a la de la teva competència.

Anàlisi de Paraules clau (Keywords)

Anàlisi Paraules Clau per determinar-ne el nivell de “atractivitat”, en funció dels següents paràmetres:

 1. Concordança: determina el nivell de relació amb el negoci i o activitat.
 2. Popularitat: freqüència en la que s’utilitzen per a fer cerques per part del usuaris.
 3. Competència: nivell de competència o rivalitat existent per a la paraula clau.
 4. Conversió: consisteix en avaluar com de directa és la relació entre una paraula clau i els nostres productes o serveis i, SOBRETOT, quin és el nivell de probabilitat de conversió d’una visita al web en un client que ens ofereix una paraula clau.

Anàlisi SEO

L’anàlisi SEO te com a objectiu detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors. Inclou l’anàlisi dels següents paràmetres:

 1. Indexabilitat: l’objectiu es detectar possibles problemes de navegabilitat que poden trobar els robots rastrejadors dels cercadors per navegar per la totalitat de les pagines i rastrejar els continguts d’un lloc web.
 2. Rellevància. La finalitat és avaluar el nivell de concordança entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web i el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "X" dins d’una pagina web.
 3. Popularitat: La popularitat web es defineix com la quantitat d’enllaços externs de qualitat que apunten cap el nostre web de forma eficient. L’anàlisi de popularitat te com a objectiu avaluar el nombre de enllaços entrants i la qualitat i la idoneïtat dels mateixos.