èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Uns dels factors més importants per al posicionament en els cercadors es la coincidència dels continguts del web amb el que els usuaris estan buscant. Es a dir, entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web.

Amb aquest servei us podem ajudar a seleccionar quines paraules clau són les més adients. Analitzarem el nivell de cerques mensuals per cadascun dels conceptes que descriuen els vostres serveis o productes. Quines d’aquetes paraules clau (keywords) tenen menys competència i quines tenen més probabilitats de convertir una visita al web en un client.

Objectiu del servei :

  1. Anàlisi Paraules Clau: concordança, popularitat , competència, ...
  2. Selecció i proposta paraules Clau, en funció del catàleg de serveis i/o productes.
  3. Recomanacions per a la redacció de continguts.
  4. Proposta Estructura continguts amb les noves denominacions resultats de l’anàlisi.

Anàlisi de Paraules clau (Keywords)

Anàlisi Paraules Clau per determinar-ne el nivell de “atractivitat”, en funció dels següents paràmetres :

  1. Concordança: determina el nivell de relació amb el negoci i/o activitat
  2. Popularitat: freqüència en la que s’utilitzen per a fer cerques per part del usuaris.
  3. Competència: nivell de competència o rivalitat existent per a la paraula clau.
  4. Conversió: consisteix en avaluar com de directa és la relació entre una paraula clau i els nostres productes o serveis i, SOBRETOT, quin és el nivell de probabilitat de conversió d’una visita al web en un client que ens ofereix una paraula clau.