èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Anàlisi i Selecció de Paraules Clau

Uns dels factors més importants per al posicionament en els cercadors es la coincidència dels continguts del web amb el que els usuaris estan buscant. Es a dir, entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web.

Amb aquest servei us podem ajudar a seleccionar quines paraules clau són les més adients. Analitzarem el nivell de cerques mensuals per cadascun dels conceptes que descriuen els vostres serveis o productes. Quines d’aquetes paraules clau (keywords) tenen menys competència i quines tenen més probabilitats de convertir una visita al web en un client.

Objectiu del servei :

  1. Anàlisi Paraules Clau: concordança, popularitat , competència, ...
  2. Selecció i proposta paraules Clau, en funció del catàleg de serveis i/o productes.
  3. Recomanacions per a la redacció de continguts.
  4. Proposta Estructura continguts amb les noves denominacions resultats de l’anàlisi.

Anàlisi de Paraules clau (Keywords)

Anàlisi Paraules Clau per determinar-ne el nivell de “atractivitat”, en funció dels següents paràmetres :

  1. Concordança: determina el nivell de relació amb el negoci i/o activitat
  2. Popularitat: freqüència en la que s’utilitzen per a fer cerques per part del usuaris.
  3. Competència: nivell de competència o rivalitat existent per a la paraula clau.
  4. Conversió: consisteix en avaluar com de directa és la relació entre una paraula clau i els nostres productes o serveis i, SOBRETOT, quin és el nivell de probabilitat de conversió d’una visita al web en un client que ens ofereix una paraula clau.