èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Anàlisi de l'actual presència a internet

Anàlisi punt de partida

Es tracta de un diagnòstic del punt de partida o nivell de presència i posicionament de la empresa i/o la marca a Internet, abans de la definició i/o implantació de la estratègia.

Aquets anàlisi te com a objectiu:

  1. Determinar si la marca/empresa te presència al web i en quina mesura.
  2. Quin és la seva estratègia i posicionament actual.
  3. Determinar quines són les fortaleses o debilitats en la seva difusió a internet.

Aquest anàlisi es fa sobre la base de les accions de comunicació online existents (bàsicament el lloc web actual).  Inclou:

  1. Anàlisi SEO: per detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors.  Inclou informe anàlisi Pagina d’inici (Homepage) i posicionament a Google.
  2. Anàlisi densitat Paraules clau: per detectar la ràtio d’aparicions d’una paraula o frase clau en el total de paraules que composen el text. Inclou informació respecte a la densitat de paraules clau de la Pagina d’inici (Homepage): paraules, repeticions i % d’aparicions.
  3. Anàlisi de la “reputació digital” de la marca/empresa a Internet: identificar la  presència a Internet de comentaris o mencions de la marca/empresa de forma específica (positius o negatius). Inclou un informe amb les 10 ultimes mencions (si n’hi ha) amb la següent informació: Data, Títol, resum descripció, enllaç, autor (sempre que sigui possible).