èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Avís legal

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Usuari que faciliti dades de caràcter personal a través d'aquesta pàgina web queda informat i consent la incorporació d'aquestes dades als fitxers de èmfasi Comunicació Digital, SL per al seu tractament a fi de contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva petició o consulta i fer un seguiment posterior.

Èmfasi Comunicació Digital, S.L. l'informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic en què consti la següent informació: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, a info@emfasi.com