èmfasi

Marketing online i nous mitjans

Telefon d'Èmfasi 937278606

Estic interessat

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació de la nostra política de protecció de dades.

Anàlisi de la Competència

La competència està integrada per les empreses que actuen en el mateix mercat i per un mateix grup de clients quan realitzen la mateixa funció dintre amb independència de la tecnologia emprada per a això.

El nostre competidor no és aquell que fabrica un producte genèric com el nostre, sinó aquell que satisfà les mateixes necessitats que nosaltres pel que fa al mateix públic objectiu o consumidor, per exemple, del cinema poden ser competència els parcs temàtics, ja que ambdós estan enclavats dintre de l’oci.

L’objectiu de l’anàlisi de la competència és:

 • Localitzar i identificar els competidors
 • Descobrir quina és la seva proposta de valor i públic objectiu al que s’adrecen
 • Analitzar la seva estratègia de comunicació online, inclou
  1. Anàlisi de Paraules clau: per determinar-ne el nivell de “atractivitat” i idoneïtat.
  2. Anàlisi SEO: per detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors.
  3. Anàlisi visibilitat en mitjans socials i la web 2.0: detectar la presència dels seus competidors a les principals xarxes socials. Cerca i Identificació de continguts en plataformes de agregació (YouTube, Slideshare, Flickr, etc).
  4. Anàlisi de la “reputació digital” de la marca/empresa a Internet.

Aquest anàlisi ens permet determinar com hauria de ser la teva PRESÈNCIA A INTERNET per a poder superar a la de la teva competència.

 

Anàlisi de Paraules clau (Keywords).

Anàlisi Paraules Clau per determinar-ne el nivell de “atractivitat”, en funció dels següents paràmetres:

 1. Concordança: determina el nivell de relació amb el negoci i/o activitat.
 2. Popularitat: freqüència en la que s’utilitzen per a fer cerques per part del usuaris.
 3. Competència: nivell de competència o rivalitat existent per a la paraula clau.
 4. Conversió: consisteix en avaluar com de directa és la relació entre una paraula clau i els nostres productes o serveis i, SOBRETOT, quin és el nivell de probabilitat de conversió d’una visita al web en un client que ens ofereix una paraula clau.

Anàlisi SEO.

L’anàlisi SEO te com a objectiu detectar el nivell de optimització del web site per al seu posicionament per als cercadors. Inclou l’anàlisi dels següents paràmetres:

 1. Indexabilitat: l’objectiu es detectar possibles problemes de navegabilitat que poden trobar els robots rastrejadors dels cercadors per navegar per la totalitat de les pagines i rastrejar els continguts d’un lloc web.
 2. Rellevància. La finalitat és avaluar el nivell de concordança entre el terme de cerca escrit per els usuaris en els cercadors i les paraules clau presents en els continguts i en el codi de la pàgina web i el nivell de freqüència, densitat i prominència (importància dintre del codi d’una pagina web) d'una paraula clau "X" dins d’una pagina web.
 3. Popularitat: La popularitat web es defineix com la quantitat d’enllaços externs de qualitat que apunten cap el nostre web de forma eficient. L’anàlisi de popularitat te com a objectiu avaluar el nombre de enllaços entrants i la qualitat i la idoneïtat dels mateixos.

Anàlisi visibilitat en mitjans socials i la web 2.0.

Anàlisi visibilitat en mitjans socials i la web 2.0 pretèn detectar quina és la presència dels seus competidors a les principals xarxes socials i en plataformes de agregació de continguts (YouTube, Slideshare, Flickr, etc).

Anàlisi de la reputació digital.

La monitorització de la reputació digital permet la identificació a Internet de comentaris o “conversacions” que mencionen la marca/empresa de forma específica de forma positiva o negativa. L’objectiu és aprofitar la oportunitat “d’escoltar” a l’entorn amb el que te relació la marca/empresa per:

 • Millorar els propis productes o serveis, processos, atenció al client, etc
 • Descobrir noves o no declarades necessitats de clients/consumidors.
 • Assolir un posicionament més sòlid i “transparent”.